• Förteckning över centrala lärosalar (utrustning, priser mm.)

• Pågående driftstörningar i lärosalar

 

Debitering, av- och ombokningsregler

Debitering

Debitering av bokade lokaler sker en gång i månaden, automatistk från TimeEdit till ekonomisystemet Raindance, utan handpåläggning. Bokningarna konteras enligt informationen bokaren anger på bokningen mha. en så kallad konteringssträng (som innehåller institution, projekt och konstnadsställe). I Raindance-verifikationen blir varje enkild bokning en rad. Som anmärkning står bokningens unika ID-nummer angivet (t.ex. #1234567). Vid frågor kring bokningar som debiterats, maila timeedit.support@su.se och ange boknings-ID:t.

Avbokning

Avbokningsavgift utgår vid avbokningar som sker:
60-15 dagar före bokningen INFALLER: 50% av kostnaden
fr. 14 dagar före bokningen INFALLER: 100% av kostnaden

Ombokning

Vid byte av lokal, ändring av längd eller flytt av bokningen till annan dag/tid utgår ingen extraavgift. Priset som debiteras är beräknad på bokningen såsom den ser ut när den infaller.

Kalenderbegränsning och öppning av bokningen

5:e måndagen varje termin kl 9:00, öppnas möjligheten att boka centrala lärosalar terminen som ligger ett år framåt. Dvs. att fr.o.m. det datumet kan man boka innevarande plus terminer framåt.

Regler och information om centralt administrerade lokaler

För att lokalerna ska utnyttjas effektivt bör bokning ske med jämna timmar från kl.08:00. Startid måste alltid vara heltimme. Lokalerna ska utrymmas fem minuter innan bokningen avslutas. 
Observera universitetets öppettider när du bokar centrala lokaler!

På utvalda platser inom Campus Frescati och Albano finns det skärmar uppsatta som visar lokalschemat. Vid varje centralt administrerad lokal på Frescati (och utanför många institutionsägda) finns det anslaget en QR-kod för att lätt kunna slå upp lokalens schema för de närmaste 5 timmarna. Observera att det är schemat i TimeEdit som gäller vid eventuella oenigheter kring vem som får nyttja lokalen.

Statistik

Under TimeEdits självservicegränssnitts personalingång finns en schemasöksida som är särskilt inställd för att få ut rådata om bokningar (med ex. timpris på bokade lokaler, längd på bokning mm.), för att kunna framställa egna rapporter eller sammanställningar med hjälp av Excel. Se https://cloud.timeedit.net/su/web/staff2/ri1Q3.html

Kontakta timeedit.support@su.se om du önskar få hjälp med mer avancerad statistikuttag.