Nedan ser du prislista samt en förteckning över de centralt administrerade lokalerna.

Förteckning centrala lokaler (47 Kb)

Priser kan komma att förändras över tid och informeras då till klientanvändare i TimeEdit. Priset gäller alltid från det att bokningen infaller och justeras inte i efterhand oavsett när bokningen skapades (undantag finns för ev. fel att lokalen inte kan användas t.ex.).

Av- och ombokningsregler

Avbokning

Är när man raderar en bokning
60-15 dagar före bokningen INFALLER- 50% debiteras
14-0 dagar före bokningen INFALLER- 100 % debiteras

Ombokning

Är när man byter objekt eller flyttar bokningen till annan tid/dag
Ingen debitering oavsett när det sker.
Om du förlänger en bokning debiteras den tiden som du bokade till (är en ombokning). Om du förkortar en bokning debiteras den tid som du bokade till (är en ombokning)

Debitering

För institutioner/avdelningar som har användare och ändå skickar bokningsförfrågningar till oss med fler än 10 bokningar kommer vi att debitera för att vi utfört bokningarna. Timpriset är 650 kr/timme.

Debiteringsfil

De centralt administrerade lokalerna debiteras med automatik till en debiteringsfil som skickas till ekonomisystemet Raindance för bearbetning. Vill ni ha debiteringsunderlag e-postad till Er var vänlig maila timeedit.support@su.se. Debiteringen körs i regel två gånger i månaden.

Regler och information om centralt administrerade lokaler

För att lokalerna ska utnyttjas effektivt bör bokning ske med jämna timmar från kl.08:00. Lokalerna ska utrymmas fem minuter innan bokningen avslutas. Skrivsalarna ska vara bokningsfria en timme före och en timme efter varje gjord bokning.
Observera universitetets öppettider när du bokar centrala lokaler!

Vi har installerat plasmaskärmar på utvalda platser för visning av pågående scheman vid Campus Frescati. Det finns även ett anslag med en QR-kod och kortlänk utanför varje centralt administrerad lokal där dagens schema visas.

Information om tillgängligheten till Uggleviksalen

Tillgänglighet till Uggleviksalen (38 Kb) (pdf)

Statistik

Vi hjälper gärna till om ni önskar få ut statistikrapporter på t.ex. lokalbeläggning för institutionsägda lokaler. Kontakta timeedit.support@su.se för förfrågan.

Lokalrapport HT17/VT18 (610 Kb)

Rapport lokalbeläggning på Stockholms universitet HT16 VT17 (1007 Kb)

Rapport lokalutnyttjande HT15 och VT16 (846 Kb)

Rapport lokalutnyttjande VT15 (1391 Kb)

Rapport lokalutnyttjande VT14 (955 Kb)

Beläggning VT12 (80 Kb)

Beläggning HT11 (77 Kb)

Beläggning HT12 (83 Kb)

Beläggning VT13 (82 Kb)