Beställning och leverans

Fastighetsavdelningen ger den utbildningen som är obligatorisk för att få ett användarkonto och börja använda TE Core för schemaläggning och resursbokning. Se Utbildning för utförligare information om anmälan till utbildning.

Inloggning

Skarp server:

https://cloud.timeedit.net/su/client

 

Testserver:

https://cloud.timeedit.net/su_utb/client

 

Användarnamn är ditt Sukat-ID. Vid bortglömt lösenord klicka på "Glömt lösenord"

 

Efter genomgången utbildning får varje ny användare mailat till sig ett engångsösenord, som vid första inloggningen byts till något eget. Lösenordet måste vara minst 8 tecken långt och innehålla minst en siffra.

Testservern används för utbildning och test av nya funktioner, och är tillgänlig för samtliga användare. OBS! Texten "Test" ska synas i kalendrarnas bakgrund.

Användare som inte loggar in och använder systemet på mer än 180 dagar avaktiveras automatiskt. För att bli återaktiverad efter ex. en längre tjänstledighet, kontakta timeedit.support@su.se

Support och lathundar

denna undersida finns utförligare information information och lathundar till specifika funktioner i TE Core. Allmänna lathundar kan även hittas på TimeEdits egna supportsida.
Vid frågor och spörsmål som inte besvaras under dess sidor, kontakta timeedit.support@su.se.

TimeEdit på SU

Regler för användandet av TimeEdits klient på SU

Se "relaterade länkar" längs ned på sidan

Att boka lokaler för undervisning

Klicka här för mer utförlig information om bokning om de centrala lärosalarna, inkl. en förteckning över vilka dessa är.

Behörigheter

Per default får användare behörighet att boka de kurser och lokaler som hör till sin institution. Vid samarbete med andra institutioner i schemaläggning av kurser/delkurser kan användare få behörighet till flera institutioners kurser, genom att kontakta timeedit.support@su.se

Alla bokningar i systemet får en "behörighetsflagga" som är den institutionen som användaren som skapat bokningarna tillhör. Enbart användare som har behörighet till samma institution kan omboka eller avboka de.

Alla kan se allas bokningar.

Dessa bokningsbara resurser hämtas från andra system

 • Institutioner och underenheter
 • Lärare/Personer
 • Kurskoder
 • Kurstillfällen (en termin bak, innevarande termin och två terminer fram hämtas)
 • Delkurser (moduler från Ladok)

Ovanstående läggs med andra ord normalt sett inte in manuellt. Saknas det kurser som borde finnas, kontakta oss. Externa lärare (som saknar universitetskonto) som ofta återkommer kan vi också lägga in manuellt för att underlätta för schemaläggningen.

Dessa bokningsbara resurser kan användare skapa själv

 • Studentgrupper (grupp, undergrupp och delgrupp)
 • Moment
 • Delkurser
 • Personalgrupper
 • Utrustning

Se lathund för att skapa objekt av resp. typ.

Detta gör vi på supporten, i urval

 • Allmän löpande support och felsökning, utbildningar, workshops
 • Löpande kontakt med leverantören för hantering av rapporterade fel
 • Registervård och justering av behörigheter
 • Skapa följande bokningsbara resurser: undervisningstyper, lokaler, kontosträngar, ändamål, utrustning
 • Löpande utveckling av schemaläggning- och bokningsprocesser på SU: uppsättning av nya webboknings- eller schemasidor, anpassning av befintliga schemasidor
 • Debitering av bokade centrala lärosalar