Målgrupp

Studieadministratörer, kursadministratörer, koordinatorer el. dyl. som har schemaläggning och bokning av resurser som arbetsuppgift.

Innehåll:

  • Introduktion till TimeEdit - datamodellen, behörigheter
  • Grundfunktioner för bokning
  • Avancerade schemaläggningsfunktioner
  • Kopiering av schema

 

Vid behov kan en uppföljningsworkshop om 1-2 timmar ordnas.

För anmälan maila timeedit.support@su.se