TE Core - Schemaläggning och lokalbokning

TE Core är TimeEdits förnyade klient för schemaläggning och lokalbokning. Den är helt webbaserad, kräver inte Java och du kan använda den på vilket operativsystem som helst, såtillvida att du använder dig av en aktuell version av någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Använd inte Internet Explorer!

Presentation workshop från java till TE Core (2174 Kb)

 

För att logga in i klienten:

https://cloud.timeedit.net/su/client

Ditt användarnamn är ditt Sukat-ID. Efter genomgått utbildning får du mailat till dig ett tillfälligt lösenord som du vid första inloggningen måste byta till något eget. Lösenordet måste vara minst 8 tecken långt och innehålla minst en siffra.

Testserver:

Det finns en testserver som används i utildnings- och workshopsammanhang, och som användare får logga in på för att öva eller testa funktioner:

https://cloud.timeedit.net/su_test/client

OBS! Texten "Test" ska synas i kalendrarna

 

Regler för användandet av TimeEdits klient på SU

Förvaltningschefsbeslut (149 Kb)

Bilaga till beslut, själva reglerna (304 Kb)

 

Support och lathundar

denna undersida hittar du mer information och lathundar till specifika funktioner i TE Core. Du kan även hitta en del allmänna lathundar på TimeEdits egna supportsida.
Får du inte här svar på dina spörsmål kan du också maila din undran till timeedit.support@su.se.

Behörigheter

Per default får du behörighet att boka de kurser och lokaler som hör till din institution. Samarbetar din institution med andra och behöver du även kunna boka andra institutioners kurser maila supporten för justering av dina behörigheter.

Bokningar du gör läggs på din institution, och enbart användare som har behörighet till din institution kan omboka eller avboka de. På samma sätt kan inte du ändra eller ta bort bokningar hörandes institutioner du inte har behörighet till.

Alla kan se allas bokningar.

Dessa uppgifter hämtas från andra system

 • Institutioner och underenheter
 • Lärare/Personer
 • Kurskoder
 • Kurstillfällen (en termin bak, innevarande termin och två terminer fram hämtas)
 • Delkurser (moduler från Ladok)

Ovanstående läggs alltså normalt sett inte in manuellt. Saknar du dock t.ex. kurser som borde finnas, kontakta oss. Externa lärare (som alltså inte finns i Sukat) som ofta återkommer kan vi också lägga in manuellt för att underlätta för schemaläggningen.

Detta kan du lägga in själv

 • Studentgrupper (grupp, undergrupp och delgrupp)
 • Moment
 • Delkurser
 • Personalgrupper
 • Utrustning

Se lathund för att skapa objekt.

På bokningar kan du även lägga in externa personer, kommentarer och litteraturinfo (fritextfält)

Detta gör vi på supporten

 • Behörigheter
 • Inläggning av undervisningstyper, lokaler, forskarkurser, kontosträngar, ändamål, utrustning
 • Inläggning av abstrakta och virtuella lokaler och abstrakta personer/lärare
 • Borttagning av institutioner/underenheter
 • Anmälan till utbildning
 • Uppsättning webbokningsmallar och lokaler/utrustning som ska bokas i webbokningen