Beställning och leverans

För att få tillgång till TE Core måste du gå en ubildning, se Utbildning.

Inloggning

Skarp server:

https://cloud.timeedit.net/su/client

 

Testserver:

https://cloud.timeedit.net/su_utb/client

 

Användarnamn är ditt Sukat-ID. Vid bortglömt lösenord klicka på "Glömt lösenord"

 

Efter genomgått utbildning får du mailat till dig ett tillfälligt lösenord som du vid första inloggningen måste byta till något eget. Lösenordet måste vara minst 8 tecken långt och innehålla minst en siffra.

Testservern används för utbildning och test, och som användare får du logga in i den på för att öva eller testa funktioner. OBS! Texten "Test" ska synas i kalendrarnas bakgrund.

OBS: Användare som inte loggar in i systemet avaktiveras automatiskt efter 180 dagar. För att bli återaktiverad maila timeedit.support@su.se

Support och lathundar

denna undersida hittar du mer information och lathundar till specifika funktioner i TE Core. Du kan även hitta en del allmänna lathundar på TimeEdits egna supportsida.
Får du inte här svar på dina spörsmål kontakta timeedit.support@su.se.

TimeEdit på SU

Regler för användandet av TimeEdits klient på SU

Se "relaterade länkar" längs ned på sidan

Behörigheter

Per default får du behörighet att boka de kurser och lokaler som hör till din institution. Samarbetar din institution med andra och behöver du även kunna boka andra institutioners kurser maila supporten för justering av dina behörigheter.

Bokningar du gör läggs på din institution, och enbart användare som har behörighet till din institution kan omboka eller avboka de. På samma sätt kan inte du ändra eller ta bort bokningar hörandes institutioner du inte har behörighet till.

Alla kan se allas bokningar.

Dessa uppgifter hämtas från andra system

 • Institutioner och underenheter
 • Lärare/Personer
 • Kurskoder
 • Kurstillfällen (en termin bak, innevarande termin och två terminer fram hämtas)
 • Delkurser (moduler från Ladok)

Ovanstående läggs alltså normalt sett inte in manuellt. Saknar du dock t.ex. kurser som borde finnas, kontakta oss. Externa lärare (som alltså inte finns i Sukat) som ofta återkommer kan vi också lägga in manuellt för att underlätta för schemaläggningen.

Detta kan du lägga in själv

 • Studentgrupper (grupp, undergrupp och delgrupp)
 • Moment
 • Delkurser
 • Personalgrupper
 • Utrustning

Se lathund för att skapa objekt.

På bokningar kan du även lägga in externa personer, kommentarer och litteraturinfo (fritextfält)

Detta gör vi på supporten

 • Behörigheter
 • Inläggning av undervisningstyper, lokaler, forskarkurser, kontosträngar, ändamål, utrustning
 • Inläggning av abstrakta och virtuella lokaler och abstrakta personer/lärare
 • Borttagning av institutioner/underenheter
 • Anmälan till utbildning
 • Uppsättning webbokningsmallar och lokaler/utrustning som ska bokas i webbokningen