Fastighetsavdelningen tillhandahåller central tentamensadministration (Tentamensservice) vid Stockholms universitet – en servicefunktion till institutionerna. Tentamensservice samordnar de tentamenstillfällen som ska genomföras i de centralt administrerade skriv- och lärosalarna.

För att beställa ett tentamenstillfälle hos Tentamensservice använder du systemet TE Exam. Om du inte redan har det behörighet till TE Exam kontakta tentamensservice@su.se.

När du fått behörighet får du ett aktiveringsmail med instruktioner om hur du loggar in i systemet första gången (Se även lathund under "Bifogade filer" nedan).

 

Inloggning:

https://exam.timeedit.com

 

Se vidare under Lathundar hur du beställer tentamenstillfälle i TE Exam.