Fastighetsavdelningen inför central tentamensadministration (Tentamensservice) vid Stockholms universitet – en servicefunktion till institutionerna, för samordning av de tentamenstillfällen som önskas och bokas i de av förvaltningen centralt administrerade skriv- och lärosalarna.

TE Exam, en modul i TimeEdit, är verktyget som utgör IT-stödet såväl för Tentamensservice som för administratörer på institutioner som önskar beställa genomförandet av tentamenstillfällen i centrala skrivsalar.

23 oktober 2019 öppnar Tentamensservice för beställning av tentamenstillfällen som gäller kurser fr.o.m. HT20. Anmäl dig till tentamensservice@su.se för att bli behörig till att beställa tentamenstillfällen i TE Exam.

När du har blivit tilldelad behörighet som beställare i TE Exam får du ett mail med avsändaren "TE System" rubricerat "Verify Email", med en länk för att bekräfta din e-postadress. Följ instruktionerna i mailet. Se även TE Exam - 1:a inloggning (705 Kb) för första inloggningen.