Fastighetsavdelningen inför central tentamensadministration (Tentamensservice) vid Stockholms universitet – en servicefunktion till institutionerna, för samordning av de tentamenstillfällen som önskas och bokas i de av förvaltningen centralt administrerade skriv- och lärosalarna.

TE Exam, en applikation i TimeEdits produktfamilj, är verktyget som utgör IT-stödet såväl för Tentamensservice som för administratörer på institutioner som önskar beställa genomförandet av tentamenstillfällen i centrala skrivsalar.

Behörighet

Anmäl dig till tentamensservice@su.se för att bli behörig till att beställa tentamenstillfällen i TE Exam.

När du har blivit tilldelad behörighet som beställare i TE Exam får du från systemet ett aktiveringsmail. Följ instruktionerna i mailet för att välja lösenord och logga in för första gången (se lathund under "Bifogade filer" nedan).

 

Inloggning:

https://exam.timeedit.com