Lathundar

Innan du kommer igång

Oavsett om din institution är ny i TE Plan eller om det bara är du som är nyanvändare, vänligen läs detta!

Kom igång med TE Plan 1 - Utsökningar

För att börja planera måste du förbereda TE Plan, här visas hur.

Kom igång med TE Plan 2 - Begrepp

Här beskrivs några av gränssnittets begrepp

kontakt

Fastighetsavdelningen

Tentamens- och undervisningsservice
timeedit.support@su.se

TE Plan