Beskrivning av TE Plan

TE Plan (som tidigare hette Planedit) är en modul inom TimeEdit vars syfte är att underlätta arbetet med tjänsteplanering av undervisande personal eller bemanning av kurserna. Det är en fördel om instituionen redan använder TimeEdit för schemaläggning då TE Plan delar samma databas, och även kan underlätta planeringen vid sammanförande av personal och lediga lokaler. Det är dock fullt möjligt att använda TE Plan självständigt.

Planeringsverktyget skapar en tydlig och strukturerad översikt över den enskilda lärares sammanlagda arbetstiden fördelat på bland annat undervisningstid, administrativa uppgifter och forskning. Planeringen kan sedan fungera som underlag för vad som ska schemaläggas. 

TE Plan hjälper även till att ta fram en total överblick över budgeterade och använda resurser genom uppföljning av resurser i realtid. Även den enskilda läraren får en länk till sin aktuella bemanningsplan.

Support på tjänsten

Support ges av team tentamen- och undervisningsservice på Fastighetsavdelningen. 

Beställning och leverans

Beställning och avbeställning av tjänsten sker via Serviceportalen.

Priser

För tjänsten utgår en löpande årskostnad. Årskostnaden baseras på antalet helårsstuderande vid institutionen. Se prisbilaga nedan, eller kontakta Fastighetsavdelningen för exakt prisuppgift.

Utbildningar

Sker efter behov efter att institutionen beställt TE Plan.