TE Plan är en modul inom TimeEdit för planering av lärarnas tjänster och bemanning av kurserna. Det är en fördel (dock inget krav) om institutionen redan använder TimeEdit för schemaläggning, det ger möjlighet att jämföra planering av undervisningen med det som faktiskt blir schemalagt.

TE Plan skapar en tydlig och strukturerad översikt över den enskilda lärares sammanlagna arbetstiden fördelat på bland annat undervisningstid, administrativa uppgifter och forskning. Lärarna får tillgång sina uppdaterade bemanningsplaner genom en webblänk som skickas av systemet, och som alltid visar den senaste versionen. Ev. ändringar återspeglas direkt.

Samma information visas också som en kursöversikt som ger en total överblick över kursernas bemanning "timbudget" och planering/bemanning.

All information kan exporteras som bl.a. excelfiler.

Inloggning

Skarp server:

https://cloud.timeedit.net/su/web/

 

Testserver:

https://cloud.timeedit.net/su_test/web/

 

Välj TE Plan. Du behöver ett TimeEdit-konto med behörighet att använda Plan för att kunna logga in. Det får du i samband med att du får en genomgång av systemet. För beställning, se nedan.

Utbildningar

Utbildningar sker vid behov efter ök. Vid beställning av tjänsten ingår ett första utbildningstillfälle om ca. 2 t. och vid behov en uppföljning i form av en workshop.

Support på tjänsten

Support ges av team tentamen- och undervisningsservice på Fastighetsavdelningen. Kontakta timeedit.support@su.se

Beställning och leverans

Förstagångsbeställning av TE Plan för en institution sker via Serviceportalen.
För att lägga upp nya användare på en institution som redan använder TE Plan, maila timeedit.support@su.se

Priser

För tjänsten utgår en löpande årskostnad. Årskostnaden baseras på antalet HÅS:ar på institutionen. Se prisbilaga nedan, eller kontakta Fastighetsavdelningen för exakt prisuppgift.