Bokningsöversikt samtliga centralt administrerade lokaler
Dagens schema


Listor över pågående scheman i olika lokaltyper
(Tidsinställningen på lokalscheman är från och med dagens datum och en månad fram. Vill du ändra tiden gör du det högst upp till vänster på schemat under "Ändra tid". För att ta bort kolumner du inte vill se går du in under Anpassa/Vyer/Synliga kolumner)

Hörsalar Södra huset, G-salen, Aula Sveaplan och BOT-21 (14 st.)
www.su.se/schema/hsalar

55-salar Södra huset (3.st)
www.su.se/schema/55salar

40-salar Södra huset (14 st.)
www.su.se/schema/40salar

32 och 36 salar (2.st)
www.su.se/schema/32och36salar

30-salar Södra huset (20 st.)
www.su.se/schema/30salar

20-salar D och E-huset i Södra huset (20 st.)
www.su.se/schema/20salarDEhuset

20-salar F-huset i Södra huset (13 st.)
 www.su.se/schema/20salarFhuset

10-salar Södra huset (2 st.)
 www.su.se/schema/10salar

 Skrivsalar (4 st.)
 www.su.se/schema/skrivsalar