TE Viewer

TE Viewer - Schemavisning och webbokning

Som anställd på Stockholms universitet har du två möjligheter att söka ut information om bokningar gjorda i TimeEdit. Du kan antingen gå in under den öppna Sök schemaingången eller välja Personalingången för utökade sökmöjligheter. På Personalingången kan du också boka lokaler och utrustning om din institution angett att det ska finnas bokningsbara lokaler och/eller utrustning på webbokningen.

Tips för utsökningar och visning av scheman i TimeEdit

Här presenteras tips på hur du enklast söker ut objekt och hur du kan anpassa ditt schema efter dina önskemål vad avser t.ex. export av scheman till din kalender och utseendet på schemat.

Lokalscheman för centralt administrerade lokaler

Om du behöver leta efter en ledig lokal kan du här hitta länkar till centalt administrerade lokaler sorterat efter antal platser.

kontakt

Fastighetsavdelningen