Välkommen till utbildning i TimeEdit torsdagen den 20 september 9-15 (lunch 12-12) i E347.

Utbildningen är kostnadsfri.

Utbildningen vänder sig främst till medarbetare som ska arbeta med schemaläggning.

För anmälan maila: timeedit.support@su.se.