Välkommen till utbildning i TimeEdit tisdagen den 16 oktober 10-15 (lunch 12-13) i E347.

Utbildningen är kostnadsfri.

För anmälan maila timeedit.support@su.se.