Välkommen till utbildning i TimeEdit torsdagen den 20 december 9-15 (lunch 12-13) i F604.

Utbildningen är kostnadsfri.

Utbildningen vänder sig främst till medarbetare som ska arbeta med schemaläggning.

För anmälan maila: timeedit.support@su.se.