Välkommen på visning av PlanEdit den 26 april kl.13.00-15:00 i F497 (OBS: Ändrat från 12 april!). Södra huset, hus F, plan 4. Ingen anmälan behövs. Leverantören kommer visa hur systemet fungerar och det finns tid för frågor. Visningen vänder sig till institutioner som är intresserade av detta verktyg, 12 institutioner använder idag PlanEdit på SU.