Kontakta timeedit.support@su.se för anmälan till utbildning. Utbildningen är fyra timmar lång (10:00-12:00 samt 13:00-15:00) med möjlighet till en utökad utbildning ytterligare en halvdag vid behov. Det är vi på supporten som utbildar. Önskar ni skräddarsydda utbildningar eller vill ha extra hjälp och stöd är ni varmt välkomna att kontakta vår support så kommer vi gärna på besök!

Vårens utbildningstillfällen:

21 februari

20 mars (OBS: 09:00-14:00)

16 april

16 maj

Tid: kl. 10-15 (lunch 12-13)

Lokal: E347 i Södra huset

Maila timeedit.support@su.se för anmälan.

Juridiska institutionen, Språkstudion, Studentkåren, Biblioteket och Studenthuset utbildas separat.

 

Vi vill poängterna att inte skicka för många sällananvändare och back-uper på utbildning! Vi har idag alldeles för många användare som aldrig eller väldigt sällan bokar något och det gör systemet ohanterligt och spretigt både för användaren och för oss på supporten (ungefär 90 av 185 har 100 bokningar eller fler i systemet). Systemet är för avancerat för att vara inne i någon gång per termin och det finns stor risk för felbokningar/feldebiteringar.

En riktlinje är att användaren bör göra minst 100 bokningar per termin för att uppnå en rimlig nivå i systemet (undantag finns på vissa institutioner och avdelningar). Institutioner med bara en användare måste självklart ha en back-up. Vi inaktiverar användare som inte varit inloggade c:a en gång i kvartalet.