Bokningar centrala lokaler VT19

Kalendern öppnas måndagen den 12 februari 09:00, e-post skickas ut med mer info till klientanvändare.

Beställningsfunktion TiimeEdit klient

Nu går det att beställa ett antal lokaler i Geohuset direkt i TimeEdit. Bokningarna debiteras på samma sätt som de centrala lokalerna. Manual hur du beställer hittar du under sidan "Support, Lathundar och FAQ:er"

Bokningar centrala lokaler HT18

Kalendern öppnas måndagen den 25 september 09:00, e-post skickas ut med mer info till klientanvändare.

Nya regler för användandet i TimeEdit klient

Förvaltningschefen tog 170202 ett beslut om regler för användandet av TimeEdit. Se bifogat beslut samt bilagan med regler. Den största förändringen är att vi inför kalenderbegränsingar för bokning av centrala lokaler som infaller från och med HT18. Kalendern öppnas 170925 kl. 09:00 för bokningar som infaller från och med HT18.

Förvaltningschefsbeslut (149 Kb)

Bilaga till beslut, själva reglerna (304 Kb)

Medlemsbokningar visas som blå istället för gula

Medlemsbokningar kommer att visas som blå istället för gula i kalendern. Detta innebär att en bokning blir blå i kalendern när samtliga valda objekt finns på bokningen eller när något av dessa objekts medlemsobjekt finns på bokningen. Vi tar ett exempel: När vi väljer att visa bokningar för en elev visades tidigare klassens bokningar som gula förhinder. Nu kommer dessa istället synas som blå. Varför är det bra då undrar man? Jo för nu ser man vilken klass som är bokad på bokningens text och dessutom ser man vilka övriga objekt som är bokade, dvs lärare, lokal etc.

Information till Mac-användare

Autouppdatering av Javaklienten på Mac utgår. För att kunna erbjuda en signerad applikation på Mac har vi varit tvungna att ta bort den automatiska uppdateringen. Istället kommer användare när en ny version släpps att komma till en webbsida där den nya versionen kan laddas ner. Observera att detta bara sker när det släpps en uppdatering av Javaklienten, vilket inte sker speciellt ofta. Samtliga användare som laddar ner Mac-klienten på nytt efter ovanstående datum kommer att få den signerade Javaklienten.

Back-upsida

Från och med 14 december 2016 finns det en backupsida dvs. en söksida på https://schema.su.se/  som visar bokningar från och med stoppet och 24 timmar fram vid när TimeEdit klient och TimeEdit webb ligger nere. Det går att på sidan söka på hur t.ex. kurser, lokaler, personer och institutioner är bokade. Observera att det bara är en sida som visar bokningar, det kommer inte gå att göra bokningar i klient eller webb när det ligger nere. Dock kommer detta underlätta för alla att hänvisa och veta vart undervisning/övriga aktiviteter äger rum om systemet inte skulle vara tillgängligt.

Nyheter

I bifogat dokument hittar du nyheter i klient och webb:  Nyheter TimeEdit (274 Kb)

Information till Er som har en nedladdad klient

Tisdagen den 5 april kommer TimeEdit att uppdateras. Om du har en SU:ad dator och en nedladdad klient till ditt skrivbord t.ex. måste du få hjälp att ladda ner klienten på nytt, kontakta helpdesk@su.se för hjälp med nedladdning. Har du ingen SU:ad dator kan du ladda ner klienten själv eller be din IT-tekniker på din institution/avdelning om hjälp. Du laddar ner klienten här: https://www.timeedit.net/client/se_su och väljer Windows/Mac/Linux beroende på vilket operativsystem du har. Observera att det egentligen bara är Mac-användare som behöver ladda ner klienten, för er andra går det utmärkt att köra i webbläsare.

TimeEdit användarträff i Falkenberg 20-21 april

Anmäl dig till TimeEdit användarträff i Falkenberg 20-21 april! Användarträffen vänder sig till er som är klientanvändare i TimeEdit och ni träffar andra som arbetar med TimeEdit och får massor med tips och trix. Användarträffen bekostas av respektive institution som anmäler deltagare. Sista anmälningsdag är 11 mars. Maila timeedit.support@su.se för mer information om program osv.

Endast VT16 och framåt visas på schema.su.se

Vi har upptäckt att schema.su.se endast visas scheman med kurstillfällen VT16, HT16 och VT17 i träfflistan. Sidan ska visa både innevarande termin (HT15) och kommande termin (VT16) tre veckor före kursstart men detta fungerar alltså inte inför VT16. Om studenterna vill söka ut scheman för HT15, hänvisa dem hit: https://se.timeedit.net/web/su/db1/stud1/ri1Q7.html

Schema.su.se nere 12/11 08:00-09:00

Torsdagen den 12 november kommer schema.su.se ligga nere mellan 08:00-09:00 för uppadateringar. Var vänlig hänvisa studenter till kurshemsidor där scheman finns eller till denna sida för utsökning av scheman: https://se.timeedit.net/web/su/db1/stud1/

Bokningssida personal på engelska

Nu finns det en lokalbokningssida för personal även på engelska. Den fungerar precis på samma sätt som den svenska. Personal loggar in på denna sida med sitt sukat: https://se.timeedit.net/web/su/db1/staff2/ri1Q53.html

Litteraturinfo

Nu finns det ett nytt bokningsfält som heter Litteraturinfo (172 tecken) under schemaläggningsmallen. I schemat på webben ligger kolumnen längst ut till höger. Gör såhär:

Klient:

 • Högerklicka på en bokning och välj Visa info (symbolen med 4:an ska vara gulmarkerad i sidofältet).
 • Skriv in information om litteratur i fältet Litteraturinfo, spara med gröna bocken.

Webben:  

 • Logga in med sukat här: https://se.timeedit.net/web/su/db1/staff2/
 • Sök ut ett schema under ”Schema”/”Schedule”  
 • Klicka på en schemabokning, välj Ändra
 • Fyll i fältet Litteraturinfo, klicka på Spara
 • Behörighet är att man kan ändra samtliga bokningar som tillhör den institution man är anställd vid. Det går endast att fylla i fältet om det är en schemabokning (kurs/kurstillfälle finns på bokningen).

Abstrakta objekt inlagda

Nu finns det abstrakta objekt (lokaler och personer/lärare) inlagda i TimeEdit. De markeras med en * i objektlistan. Observera att objekten INTE blir upptagna utan syns endast som t.ex. en lokal i kolumnen lokal i webbvisningen. För att boka lokalen "på riktigt" gör du i vissa fall det i andra bokningssystem och via e-post. Exempel på abstrakta lokaler är Aula Magna, Skogen, Tingsrätten, Naturhistoriska museet osv. Kontakta supporten om du vill ha ett abstrakt objekt inlagt.

Lansering TimeEdit 3.7 2 juni efter 16:00

Tisdagen den 2 juni kommer Timeedit att uppgraderas från version 3.6 til 3.7. Detta innebär en rad förbättringar för dig som är anvädnare i klienten. Läs mer i bifogat dokument om förbättringarna: Nyheter TimeEdit 3.7 (449 Kb)

Nyhet: Obligatorisk närvaro-grönmarkerat webbscheman!

Om ni vill markera tydligt i webbschemat att det är obligatorisk närvaro kan ni från och med nu välja det under undervisningstypen Obligatorisk närvaro (gärna tillsammans med en annan undervisningstyp t.ex. föreläsning eller seminarium, håll nere ctrl och klicka för att välja fler än ett objekt) så syns den bokningen som grönmarkerad på webbschemat.

Prenumerera- hjälp vid driftstörningar!

Vi vill gärna att ni sprider till Era studenter och personal att använda funktionen Prenumerera när de sökt ut sitt schema. Då kan de se scheman i sin kalender fast det blir planerade eller oplanerade driftstopp i systemet som vi tyvärr inte kan garantera att det aldrig händer. För Er del som användare i klienten rekommenderar vi att ni prenumererar på Mina bokningar på denna ingång (inloggning TimeEdit-konto): https://se.timeedit.net/web/su/db1/pers1/  så kan ni hjälpa studenter vid frågor om var de ska vara om det skulle bli driftstopp.

Grupprumsbokning Universitetsbiblioteket och Studenthuset

Från och med 19 februari kommer studenter kunna boka grupprum i Universitetsbiblioteket och Studenthuset på denna sida: https://se.timeedit.net/web/su/db1/stud2/ Sprid gärna till studenter. Inloggning sker med universitetskonto.

Driftstopp http://schema.su.se 18 februari kl. 8-9

Onsdagen den 18 februari 08:00-09:00 kommer sidan https://schema.su.se/ ligga nere pga. av uppdateringar och driftsättning av nya funktioner. För utsökning av scheman under denna period hänvisar vi till denna sida: https://se.timeedit.net/web/su/db1/stud1/

Efter uppdateringen kommer personal på SU kunna logga in på sidan och se schema på de poster de är bokade på i TimeEdit. Detta förutsätter att personen är anställd på SU (har ett sukat-ID) och att användare i klienten har bokat in personen i TimeEdit (som lärare eller person i valdalistan). Den personal som bokar rum via webbokningen (om institutionen angett detta) kommer inte se sina bokningar på denna sida då de inte är inbokade som objekt på webbokningen (de skriver bokad av i ett fritextfält). En ändring av detta kan komma att ske under året (utveckling pågår).

Tips bokning i vyer

Om du vill ha fler lokaler i samma bokning men från en annan lokalvy högerklickar du på bokningen, väljer "omboka objekt", markerar lokal i valdalistan och söker sen ut lediga lokaler. Samtliga lediga lokaler visas-oavsett i vilken lokalvy du står. Välj lokal och spara med gröna bocken.

Enklare att få fram dubbelbokat objekt i objektlistan

Nu behöver du inte längre klicka dig fram i objektlistan för att hitta det dubbelbokade objektet. Nu högerklickar du bara på det gula fältet längst ner där det står "Lediga relaterade" och väljer "Relaterade" så kommer det bokade objektet upp. Glöm inte att högerklicka när du valt objektet till valdalistan och välj "Tillåt dubbelbokning" och spara med gröna bocken.

Scheman för VT15 öppet 12 januari på schema.su.se

Studenter ser scheman när de loggar in på https://schema.su.se/ från och med 12 januari om de har (webb)registrerat sig på kurser som gäller för VT15. Sök schema är alltid tillgängligt för utsökning om de inte registrerat sig.

Ändrat datum webbvisning VT15

Då scheman ska vara klara 4 veckor före kursstart har vi nu ändrat det förinställda datumet på webbvisningen till Nu-150607.

E347 även öppen för undervisning

Datorsalen E347 är nu tillgänglig för undervisning. Läraren måste använda sitt passerkort för att få tillträde till lokalen. Studenterna loggar in i datorerna med sitt universitetskonto. Lokalen kostar 500 kr/timme.

Webbokning för personal och studenter lanserat, nya ingångar på TimeEdits webbvisning

Nu kan personal och studenter boka lokaler genom TimeEdits webbokning. Det går endast att boka lokaler om institutionen angett att lokalen ska kunna bokas i webbokningen. Centrala lokaler kommer inte kunna bokas i webbokningen. Vi har även ändrat våra ingångar på TimeEdits webbvisning. Läs mer i bifogat dokument: Information webbokning, nya ingångar webbvisning (124 Kb)  (pdf)

Nyhet i valdalistan, gulmarkering med röd text

En nyhet är att objektet blir grönmarkerat och en gul ruta med röd text syns längst ner i valdalistan där det står "Relation saknas"när det inte finns en relation skapad mellan de valda objekten sen tidigare. Det är endast en indikation på att nya relationer skapas och bara att bortse från den "varningen" om man vill att objekten ska bokas tillsammans. Texten "Relation saknas" syns bara första gången de bokas tillsammans.

Nyhet i bokningslistan, datum måste sökas ut

Vi har uppgraderat TimeEdit och tänkte informera om att det är nytt i bokningslistan vid utsökningar. Nu visas inte alla bokningar i en enda lång lista (det tog för mycket prestanda att visa 175 000 bokningar varje gång någon loggade in och hade Standardbokningar ifyllt) så nu måste man själv söka ut det datumintervall man är intresserad av. Det finns också förinställda perioder. Läs bifogat dokument för att se nya inställningar och perioder.

Nyhet bokningslistan (190 Kb)

Ofullständiga bokningar

Tänk på att ALLTID göra era bokningar ofullständiga bokningar fullständiga, annars ser inte studenten bokningen på den centrala schemavisningen! Ofullständiga bokningar ska endast användas när det inte finns ett kurstillfälle att välja och ska alltid läggas på innan schemaposten infaller! Du hittar dina ofullständiga bokningar i bokningslistan, ha "Mina bokningar" valt och klicka på pilen bredvid förstoringsglaset i sökrutan och klicka på "Fullständig" och bocka där i "Ofullständig"

Avbokningar

Syns nu på tv-skärmar. Det gäller avbokningar som är gjorda 24 timmar bakåt i tiden.

Ny funktion-Väntelista

Om du har en bokning du vill flytta men inte vet till när kan du lägga den i en väntelista och ta upp bokningen igen när du vet vart du ska flytta den. Gör såhär: Markera bokningen, högerklicka och välj "Flytta till väntelista". Klicka sen på Väntelistbokningar längst till vänster bokningslistan (där det finns en lista med val, t.ex. "Mina bokningar eller "Standardbokningar") när du vill boka den, klicka på bokningen i bokningslistan och dra bokningen i kalendern. Du kan också byta ut objekt på bokningen om du vill.

Skapa studentgrupper

Kom ihåg att skapa en grupp som heter "Alla" under "Grupp" och sen t.ex. "Grupp 1" under "Undergrupp" för att det ska bli krockkontroll mellan Grupp och Undergrupp och för att studenterna vid utsökning av en grupp både ska se sin grupp och när det är "Alla". Om ni inte bokar Alla-gruppen när det ska vara alla på schemat kommer de inte se den bokningen vid filtrering. Uppdaterad lathund för att skapa objekt (t.ex. studengrupper) finns här: Skapa objekt (772 Kb)

Webbinarium TimeEdit 3.6

18 MARS KLOCKAN 13.30

Den här inbjudan vänder sig till de som:
- tyckte förhandsvisningen var så intressant och bra att de vill se nyheterna igen.
- hade för lång resväg till orten där förhandsvisningen hölls.
- hade andra förhinder att delta.

Missa inte förhandsvisningen av TimeEdit 3.6. Som du ser här nedan vänder sig visningen inte bara till schemaläggare och lokalbokare. Informera dina kollegor som arbetar med nedanstående uppgifter så att de får möjlighet att delta på visningen.
- Tjänsteplanering
- Statistik
- Debitering
Anmäl dig till förhandsvisningen. Klicka HÄR och fyll i uppgifterna i formuläret. Glöm inte att markera i formuläret att det är Webbinariet du vill delta på.

Tre nya centrala lokaler

F279 (20-platser), D499 (70-platser) och D416 (100 platser) som ligger i F och D-huset i Södra huset är nu öppna för bokning. Det är fullt utrustade undervisningslokaler (platt sittning). D239 och D271 (20 platser) kommer från och med 140609 att utgå som centrala lokaler då en institution övertar de lokalerna. E347 kommer att bli en fast datorsal från och med HT14, mer detaljerad information om öppning mailas ut.

Objektlistan lokaler

Om du vill se alla lediga lokaler (när du t.ex drar en tom bokning i kalendern) tänk på att klicka längst ner i objektlistan där det i rött står "Lediga senaste val" så att "Alla" visas istället. Annars ser du bara de lediga lokaler som du någon gång bokat. Du kan också söka i sökrutan efter de lokaler du är ute efter-oavsett läge längst ner i objektlistan. Tips på sökning är t.ex. SÖ för Södra huset eller en siffra för antalet platser du söker.

Dubbelbokning

Nya instruktioner för dubbelbokning i standardvyn och i delade vyer bifogas: Dubbelbokning (132 Kb)

Statistikfunktion

Hör av dig till oss på: timeedit.support@su.se om din institution behöver statistik på hur era lokaler är bokade!

Ändring namn hörsalar

Vi har nu bytt namn på hörsalarna så de heter t.ex. Hörsal 2 (A2) osv. Ändringen gäller både i TimeEdit och skyltar.

Central schemavisning

Central schemavisning finns nu på denna länk: http://schema.su.se (svensk och engelsk version). Studenten loggar in med sitt universitetskonto och ser då bokningar baserat på sin registrering. Det finns också en sökfunktion för de som inte är studenter samt en schemavisning som visar hur centrala lokaler är bokade. I SU-appen finns det en schema-ikon som hänvisar till länken ovan.

Ny version i drift

Från och med 17 december har vi nya funktioner i TimeEdit. Den största förändringen är objektlistan där TimeEdit kommer ihåg vilka objekt du väljer tillsammans. Första gången måste du dock söka ut objekten själv, objekten visas inte längre i en lång lista. Men har du en gång bokat objekten kommer de sen synas som vanligt. Andra nyheter är att all historik nu syns på bokningar. Högerklicka på bokningen i kalendern och välj "Visa info". Längst ner i sidofältet syns nu historiken.

Visning ny version från Evolvera

Anmäl dig till Evolveras webbseminarium för att se nyheterna i den nya versionen:

Funktioner
- Webb
- Relationer
- Veckogrupper
- Kategorier

Visningstillfällen
Torsdagen den 7 november kl. 14.00
Onsdagen den 13 november kl. 10.00

Visningen är kostandsfri. GÅ IN HÄR och anmäl dig till något av tillfällena.
Presentation beräknas ta ca 40 minuter. Dagen innan presentationen får du en länk till den epostadress du skrivit in din anmälan. Klicka på länken vid anmäld tidpunkt och dag. Se till att ha tillgång till ljud på din dator.

Ny version

Ännu en ny version med ändringar i framförallt objektlistan kommer att lanseras i slutet på november/början på december. Då kommer inloggning via sukat-konto att fungera för anställd personal. Webbokning för studenter och personal kommer också att vara möjlig för institutioner som önskar det. Personal kommer att kunna lägga in kommentar på bokningar. Avbokningar gjorda 24 timmar bakåt i tiden kommer att synas på studentingången. Mer information om den nya versionen kommer att mailas ut.

Inaktiva objekt buggfix

Buggen med inaktiva objekt (från Ladok) är nu fixad. De inaktiva objekt som nu finns är objekt som ska vara det (t.ex. nedlagda kurser).

Lokalbokning till schemaläggning

Om du vill omboka en lokalbokning till en schemabokning måste du stå i bokningsläge "Alla" eller "Schemaläggning" i valdalistan före du aktiverar ombokning för att du ska få upp kurser som val.

Extern lärare

Nu finns det möjlighet att lägga in extern lärare/person som syns under kolumnen lärare på webbvisningen (fungerar både under schemaläggning och lokalbokning). Gör såhär:

 • Om du gör en bokning från början, dra bokningen med objekt i kalendern. Högerklicka sen på bokningen och välj Visa info.
 • Symbolen med ett blad och en fyra på ska nu vara gulmarkerad i sidofältet.
 • Under fältet Bokningsfält finns ett nytt fält som heter Extern lärare/Extern person. Fyll i namnet på läraren/personen. Spara sen med gröna bocken.

Om du vill komplettera en extern lärare/person på en bokning du redan gjort markerar du bokningen i kalendern, högerklicka och Visa info. Gå tillväga på samma sätt som beskrivet ovan.

Observera att om läraren/personen senare blir tillagd även i valdalistan på bokningen kommer den att synas dubbelt på webbvisningen. För att ta bort; radera namnet och spara med gröna bocken.

Forskarkurser

Om du vill boka forskarkurser mailar du oss på supporten: timeedit.support@su.se Meddela oss kursens namn på svenska och engelska samt poäng och ev. önskemål på signatur så lägger vi in den. Det går inte att boka ett kurstillfälle på en forskarkurs, bokningen blir då ofullständig men syns ändå på båda ingångarna på webben. Forkarkurser börjar alltid med FO- i signaturen.

Vyer och dubbelbokning

I den nya versionen är det nya förfaranden vad gäller att boka i objektvyer och dubbelbokning. Instruktioner bifogas:

  Instruktioner vyer och dubbelbokning (98 Kb)  (pdf)

Ny version i drift

Nu är den nya versionen igång och det har gått bra i det stora hela. Det finns fortfarande en del buggar att rätta till som vi hoppas är åtgärdat snart. Det är framför allt problem med webbvisningen, lista bifogas:

  Ärenden, buggar nya versionen (21 Kb)  (pdf)

Driftinformation

TimeEdit är stängt för bokning pga konvertering till ny version från den 10 juni 08:00 till 17 juni 08:00. Webbvisning fungerar som vanligt.

Ny adress för webb och klient

Från och med 17 juni loggar du in i TimeEdit via denna adress: www.timeedit.net.  

Manuellt inlagda delkurser och personalgrupper samt relationer mellan kurs och studentgrupp

Fungerar nu.

Powerpoint-presenation nya versionen

Presentationen från visningen av den nya versionen bifogas:

Nya versionen TimeEdit 3.5 (pdf) (27399 Kb)

Ny version 17 juni

Konvertering från 3.4 till TimeEdit 3.5 planeras 10 juni 08:00 -17 juni 08:00. Systemet kommer då vara stängt för bokningar. Versionsbytet innebär vissa förbättringar i klient och på webben men ingen ny utbildning krävs. Läs mer i nyhetsbrevet längre ner på denna sida.

Vägbeskrivning Frescati backe

Några har hört av sig angående vägbeskrivning till de nya lokalerna i Frescati backe (Sal 610, Sal 620 och Sal 720): Gå förbi Arrheniuslaboratorierna, ta av snett upp till vänster. Lokalerna ligger på Svante Arrheniusväg 19 F, hus 6, plan 1.

Bokning Språkstudions lokaler

Bokningar i Språkstudions lokaler E289 och E299 är nu möjliga för de språkinstitutioner som har behörighet till detta.

Scheman utanför salarna är borta

QR-koder och kortlänkar med scheman för salen utanför dörren är nu på plats.

3 nya lokaler i Frescati backe

Salarna är öppna för bokning nu med bokningar som infaller från och med VT13. Det är en 32-sal (FB-610) och två 60-salar (FB-620 och 720). Sal 410 har övertagits av en institution och endast bokningsbar för den institutionen.

Enkät

Vi har skickat ut en enkät till samtliga användare för att se över lokalbehovet. Vi kommer att sammanställa och analysera era svar och göra en statistikuppföljning på beläggningsgraden på de centrala lokalerna för att utvärdera vilka lokaler det är störst behov av att bygga och i vilken grad lokalerna är bokade.

Inläggning av delkurser och personalgrupper

Fungerar inte i dagsläget på grund av problem med importen av data som försvinner vid varje ny import. Felet är rapporterat och vi hoppas att det åtgärdas så fort som möjligt.

Kurstillfällen för HT13

Finns nu inlagda i systemet!

Inaktiva objekt

Får du upp en ruta i kalendern där det står "Bokningen innehåller objekt som ej är aktiva" så betyder det att ett objekt blivit inaktivt av någon anledning. Ibland ska det vara så, t.ex. att en kurs blir nerlagd eller att en lärare slutar men det ändå finns bokningar på objektet men det finns också ett fel där objekt blir inaktivt som inte ska vara det. Får du upp detta meddelande så hör av dig till supporten så felrapporterar vi det. Vi vet tyvärr inte i dagsläget varför objekt som inte ska vara inaktiva blir det men ärendet är rapporterat. För att se inaktiva objekt sök i tillgängligalistan under Aktiv och välj Ej aktiv.

Vyer-namnet på salen syns inte i kalendern

När en vy skapats och man valt namnet på salen i kalendern så blir det ändå signaturen på salen som syns trots att man valt att visa namnet. Detta fel "går an" vad gäller vanliga undervisningssalar då de oftast har samma signatur som namn men är bevärliga i t.ex. vyer med hörsalar så signatur och namnet skiljer sig åt. Buggen är rapporterad till Evolvera.

Utvecklingsprojekt

 

 • Schemavisning för registrerade studenter, lansering VT14 i samband med lansering av SU-app. 
 • Kartläggning beläggning av salar
 • Se över tidsstyrning, under vilka tider ska salen vara schemalagd 
 • Behov av att hyra ut lokaler mellan institutioner
 • Bokningar på webb (av t.e.x grupprum)
 • Bokningar av forskarkurser i TimeEdit 
 • Utveckling av statistikfunktioner
 • Tentamenssalar- bättre bokningsflöde

Nyhetsbrev

Vi ger ut nyhetsbrev till våra användare och andra intresserade några gånger per år. Maila timeedit.support@su.se om du vill ha nyhetsbrev.

Nyhetsbrev 1/2012 (311 Kb)

Nyhetsbrev 2/2012 (314 Kb)

Nyhetsbrev 1/2013 (304 Kb)

Nyhetsbrev 2/2013 (311 Kb)

Nyhetsbrev 1/2014 (298 Kb)