Kontakta timeedit.support@su.se för anmälan till utbildning. Utbildningen är fyra timmar lång (10:00-12:00 samt 13:00-15:00) med möjlighet till en utökad utbildning ytterligare en halvdag vid behov. Önskar ni skräddarsydda utbildningar eller vill ha extrahjälp och stöd är ni varmt välkomna att kontakta oss så kommer vi gärna på besök!

Utbildningstillfällen för höstterminen 2019:

Tisdag 27 augusti

Onsdag 4 september

Måndag 7 oktober

Måndag 11 november

Måndag 2 december

Tid: kl. 10-15 (lunch 12-13)
Lokal: E347 i Södra huset

Obs! Om den blivande schemaläggaren inte tidigare jobbat studieadministrativt är det att föredra att den genomgår Ladok-utbildningen innan ditot i TimeEdit.

Undvik att skicka för många sällan-användare och back-up:er på utbildning! Ungefär hälften av närmare 200 användare idag lägger färre än 100 bokningar/termin. Det gör systemet ohanterligt och spretigt både för användaren och för oss på supporten, och det ökar risken för felbokningar/feldebiteringar.

En bra riktlinje är att användaren bör göra minst 100 bokningar/termin för att uppnå en rimlig nivå i systemet (undantag finns på vissa institutioner och avdelningar). Om inte detta förutses uppnås överväg om inte någon annan redan befintlig användare på institutionen kan hantera dessa bokningar. Institutioner med bara en användare måste självklart ha en back-up.

Användare som inte loggar in i systemet på mer än 180 dagar inaktiveras automatiskt.