TimeEdit Release Notes

 

Nyhetsbrev Februari 2021

Nyhetsbrev december 2020

 

 

Öppning av bokningen av centrala lärosalar ("släpptider")

5:e måndagen varje termin kl 9:00, och gäller för terminen som ligger ett år framåt.

HT22 släpps 27 september 2021

VT23 släpps 14 februari 2022

HT23 släpps 26 september 2022

VT24 släpps 13 februari 2023

HT24 släpps 25 september 2023