På Stockholms universitet använder 42 institutioner och 4 avdelningar TimeEdit för bokning av lokaler, undervisning och resurser sedan lansering 2012-06-16. Det är 2 institutioner och en underenhet som inte använder TimeEdit alls eller bara bokar centrala lokaler när de behöver dem. 31 institutioner använder TimeEdit fullt ut, dvs använder schemaläggning och webbvisningen för spridning av scheman. Målet är att så många institutioner och avdelningar som möjligt ska använda TimeEdit för att få ett enhetligt schemasystem för studenterna på Stockholms universitet.

Det är Fastighetsavdelningen som är systemägare och Sektionen för Service som ansvarar för support och utveckling av systemet. IT-avdelningen är också involverade i utvecklingsprojekt samt ansvarar för integrationer av data från andra system. Systemet har integrationer med de administrativa systemen Ladok, Sukat och FastReg. Det är c:a 185 användare som bokar och schemalägger i systemet och nya användare utbildas regelbundet. Det är både centralt administrerade lokaler och institutionernas egna lokaler som användarna kan boka beroende på behörighet. Det finns även en webbokning för personal och studenter där institutionernas grupprum/utrustning/övriga rum kan bokas. 

Övriga funktioner i systemet är en debiteringsapplikation för centralt administrerade lokaler (koppling till Raindance), statistikapplikation samt en central schemasida som är baserat på att studenten loggar in med sitt universitetskonto och då visas scheman för de kurstillfällen studenten är registrerad på. På schemasidan finns också en utsökningsfunktion, och länkar till en översikt om hur centrala lokaler är bokade samt till grupprumsbokning.

Då många lokaler finns inlagda i systemet (över 600 st. varav 100 centrala och 500 institutionsägda) används statistikapplikationen för att mäta lokalutnyttjande vid t.ex. sammanslagningar, omflyttningar och ett allmänt översynsarbete av lokaler och bokningsstrukturer. Aula Magnas lokaler är i dagsläget inte bokningsbara i systemet. Centrala lokaler bokas endast av klientanvändare som har gått utbildning i TimeEdit.