• TE Core - Kärnan i TimeEdit, expertklient för schemaläggning och bokning av resurser. Kräver utbildning.
  • TE Viewer & TE Reserve - Självservicegränssnitt för visning av schema, webbokning av lokaler/utrustning samt vissa enklare rapportfunktioner. Olika "ingångar" ger tillgång till olika funktioner för olika målgrupper.
  • TE Plan - Tjänste- och bemanningsplanering av lärare och kurser.
  • TE Exam - Planering och schemaläggning av centralt administrerade tentamina.

På SU finns det drygt 180 användare i Core och ca 70 i Plan - en del av dessa är användare i både Core och Plan. Samtliga bokningsbara lokaler på SU är inlagda i systemet - detta gäller både lokaler som administreras centralt (drygt 100 st. som ägs av Fastighetsavdelningen) och lokaler som ägs av respektive institution (ca. 500 st.).

Ett sinnrikt behörighetsregelverk med rättigheter och roller tillämpas i systemet för att olika användare ska kunna se och boka det som är relevant för just de. Behörighetsmodellen är baserad på institutionstillhörighet.