• TE Core - Kärnan i TimeEdit, expertklient för schemaläggning och bokning av resurser. Kräver utbildning.
  • TE Viewer & TE Reserve - Självservicegränssnitt för visning av schema, webbokning av lokaler/utrustning samt vissa enklare rapportfunktioner. Tillgängligt för samtliga anställda och studenter på SU har tillgång till det. Olika "ingångar" ger tillgång till olika funktioner för anställda resp. studenter.
  • TE Plan - Tjänste- och bemanningsplanering av lärare och kurser.
  • TE Exam - Planering och schemaläggning av centralt administrerade tentamina.

Det finns drygt 180 användare i Core och ca 70 i Plan (en del av dessa är användare i både Core och Plan) som genomgått utbildning i systemet. Samtliga anställda och studenter med aktivt universitetskonto har också tillgång till Viewer och Reserve.

Samtliga bokningsbara lokaler på SU är inlagda i systemet - detta gäller både lärosalar som administreras centralt (drygt 100 st. som ägs av Fastighetsavdelningen) och lokaler som ägs av respektive institution (ca. 500 st.).

Ett sinnrikt behörighetsregelverk med rättigheter och roller tillämpas i systemet för att olika användare ska kunna se och boka det som är relevant för just de. Behörighetsmodellen är baserad på institutionstillhörighet.