Samtliga anställda kan använda det fristående webbgränssnittet av Urkund (även doktorander). Du loggar in med ditt universitetskonto. Välj sen Stockholms universitet i listan till höger.

OBS! Studenter får inte tillgång till Urkund. Det är lärarens/handledarens ansvar att genomföra kontroller.

Hur motverkar jag plagiering?
Användning av ett textjämförelseverktyg är bara ett av många medel för att upptäcka och motverka plagiering. Läs mer om detta i Stockholms universitets handbok för lärare.

Tips och råd för studenter finns i Brightspace studentguide till förebbyggande av  plagiat.