IT

Digital säkerhet fokus för ny gruppering inom informations- och IT-säkerhet

Den nya informations- och IT-säkerhetsgruppen har som uppdrag att stödja institutioner/motsvarande i informations- och IT-säkerhetsfrågor. Just nu är det stort fokus på digital säkerhet men gruppen arbetar brett med alla frågor som rör området.

Anslut säkert till universitetets nätverk via fjärranslutning/VPN

Använd VPN för att ansluta säkert till universitetets nätverk när du arbetar hemifrån eller från annan plats. På så sätt kan du alltid komma åt din hemkatalog, din e-post och andra system som du normalt inte kan nå via internet.

Begränsad åtkomst till e-post via Outlook/Webmail

Åtkomst till e-post via Outlook och Webmail från utlandet begränsas tillfälligt av säkerhetsskäl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakt

Kontakt

För IT-support gå till su.se/serviceportalen

Där hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring Helpdesk

Kontakta IT-avdelningen