IT

Projekt för att införa Office 365 för anställda har inletts

IT-avdelningen har startat ett projekt som har som mål att ta fram ett beslutsunderlag för att införa Office 365 för anställda. Office 365 erbjuder olika applikationer, en lagringstjänst, och effektiviserar samarbete.

Problem att kombinera Adobe CC 2019 med nya macOS 

Nu har Apples nya operativsystem släppts. Vänta med att uppgradera eftersom det kan vara problem att kombinera det nya operativsystemet med de program du behöver. Det är till exempel ett känt problem att Adobeprogram inte fungerar med nya macOS.

Oktober är informationssäkerhetsmånaden  

Oktober har utsetts till informationssäkerhetsmånad för att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor.

Inventera behov av datorer inför att avtal löper ut

Universitetets avtal för köp av datorer går ut den 30 november. Upphandling pågår men det är oklart när ett nytt avtal kan vara på plats. Verksamheter inom universitetet rekommenderas därför att göra en behovsinventering. 

Förvaltningsobjekt och objektsägare

Här finns de förvaltningsobjekt som IT-avdelningen förvaltar samt uppgifter om vilka som är objektsägare för respektive objekt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakt

Kontakt

För IT-support gå till su.se/serviceportalen

Där hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring Helpdesk

Kontakta IT-avdelningen