IT

Inget tvingande väntrum i Zoom just nu

Den tidigare aviserade förändringen att väntrum i Zoom skulle bli obligatoriskt blir inte av. Däremot kommer andra säkerhetsåtgärder vidtas senare.

Nytt macOS på gång – vänta med att uppgradera!

Apple släpper inom kort ett nytt macOS. IT-avdelningens rekommendation är att du väntar med att uppgradera tills vidare.

Förändringar i webinarlicenser för Zoom 

Från och med 1 oktober måste varje institution ha sin egen webinarlicens för Zoom. Institutionen administrerar själva sin licens och tilldelar behörighet till lärare efter behov.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakt

Kontakt

För IT-support gå till su.se/serviceportalen

Där hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring Helpdesk

Kontakta IT-avdelningen