IT

Har du fått hotfulla mejl?

Att få hotfulla mejl är aldrig trevligt och många som får sådana mejl kan känna sig oroliga även om det är osannolikt att mejlen har någon substans. Om du har tagit emot ett mejl med grova hot ska du alltid rapportera det och göra en polisanmälan.

Universitetets nya IT-chef drivs av utveckling och utmaningar

Universitetet har i Linn Myhrman fått en IT-chef med lång erfarenhet av IT-styrning och förändringsledning, och som brinner för verksamhetsutveckling.

Nu kan du avveckla din gamla IT-utrustning säkert och miljövänligt

Avvecklingstjänsten säkerställer att uttjänt IT-utrustning avvecklas på ett säkert sätt, både ur ett informationssäkerhetsperspektiv och ur ett miljöperspektiv. Sedan årsskiftet är Avvecklingstjänsten en del av IT-access.

Förvaltningsobjekt och objektsägare

Här finns de förvaltningsobjekt som IT-avdelningen förvaltar samt uppgifter om vilka som är objektsägare för respektive objekt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakt

Kontakt

För IT-support gå till su.se/serviceportalen

Där hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring Helpdesk

Kontakta IT-avdelningen