IT

Förändringar i inloggningstiden för Zoom

Från och med 1 oktober sker förändringar i inloggningstiden för Zoom som innebär att alla loggas ut efter tolv timmar.

Oktober är informationssäkerhetsmånaden

Oktober är informationssäkerhetsmånaden. Syftet är att höja medvetenheten och öka kunskapen om informationssäkerhet. Detta år genomförs en rad digitala aktiviteter för att uppmärksamma informationssäkerhetsmånaden.

Bugg i Zoom gör att möten skjuts fram i tiden

En bugg i Zoom har gjort att möten skjuts fram i tiden. Uppdatera till senaste versionen av Zoom för att fixa problemet.

Inget tvingande väntrum i Zoom just nu

Den tidigare aviserade förändringen att väntrum i Zoom skulle bli obligatoriskt blir inte av. Däremot kommer andra säkerhetsåtgärder vidtas senare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakt

Kontakt

För IT-support gå till su.se/serviceportalen

Där hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring Helpdesk

Kontakta IT-avdelningen