IT

Vill du vara med och testa en ny VPN-tjänst?

Behöver du ansluta till tjänster och system på SU men jobbar hemifrån? Var med och testa en ny VPN-tjänst som fungerar för även för datorer som inte är anslutna till Arbetsplatstjänsten!

Säkerhet och integritet i e-mötestjänsten Zoom

Det finns en mängd funktioner i Zoom som du kan välja att använda för att höja säkerheten och öka funktionaliteten i dina möten eller föreläsningar.

Tjänst för rörligt bildmaterial snabbutreds

Efter att SU gått över till distansundervisning har behovet av en tjänst där man kan spela in, lagra och förmedla rörligt bildmaterial ökat markant. IT-avdelningen snabbutreder därför möjligheterna att få fram ett systemstöd för detta.

Förvaltningsobjekt och objektsägare

Här finns de förvaltningsobjekt som IT-avdelningen förvaltar samt uppgifter om vilka som är objektsägare för respektive objekt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakt

Kontakt

För IT-support gå till su.se/serviceportalen

Där hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring Helpdesk

Kontakta IT-avdelningen