IT

Välkommen till årets första IT-arena!

IT-arenan är IT-avdelningens nya nätverk för data- och systemansvariga, adminstrativa chefer och andra IT-intresserade. Välkommen med din anmälan!

Problem med e-mötestjänsten Zoom och macOS

Några Mac-användare har drabbats av ett problem med Zoom som gör att möjligheterna att boka ch hållla möten i Zoom begränsas. Om du har det här problemet behöver du installera om Zoom.

IT-avdelningen lanserar “öppet lunchrum”

Som ett direkt resultat av första mötet med IT-arenan lanserar IT-avdelningen ”öppet lunchrum”. Välkommen att äta lunch på IT-avdelningen!

Förvaltningsobjekt och objektsägare

Här finns de förvaltningsobjekt som IT-avdelningen förvaltar samt uppgifter om vilka som är objektsägare för respektive objekt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakt

Kontakt

För IT-support gå till su.se/serviceportalen

Där hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring Helpdesk

Kontakta IT-avdelningen