IT

"Sök personal" endast tillgängligt på universitetets nät

Webbtjänsten sök personal begränsas till att endast vara tillgänglig från universitetets nät. Förändringen sker av säkerhetsskäl och träder i kraft omgående.

Tillgång till fjärrskrivbord begränsad på grund av intrångsförsök

Universitetet är utsatt för en attack där okända hackare försöker komma åt användarnamn och lösenord. IT-avdelningen har vidtagit åtgärder som fungerar men som påverkar möjligheten att komma åt tjänsten Fjärrskrivbord.

Upphandling av Electronic Lab Notebook (ELN) på gång

Institutioner som sysslar med laborationer har ett behov av att dokumentera och administrera dessa. SU kommer därför att upphandla en central tjänst för elektroniska labböcker (ELN) och planen är att ha ett system på plats under höstterminen 2020.

Förvaltningsobjekt och objektsägare

Här finns de förvaltningsobjekt som IT-avdelningen förvaltar samt uppgifter om vilka som är objektsägare för respektive objekt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakt

Kontakt

För IT-support gå till su.se/serviceportalen

Där hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring Helpdesk

Kontakta IT-avdelningen