IT

Information om tillgänglighet i Mondo och Ladok

Alla universitet och högskolor i Sverige går successivt över till nya Ladok. Vid Stockholms universitet påverkas alla system som har kopplingar till Ladok, men främst lärplattformen Mondo. Här hittar du svar på några frågor kring de problem som identifierats.

Janne Flyghed

Rättvist och effektivt med digitala tentor

Effektivare, billigare, rättssäkrare och bättre för studenterna. Så sammanfattar Janne Flyghed övergången till digital tentamen.

Nätfiskeförsök ”Kontrollera Din E-post” från Outlook Web App

Ett nytt nätfiskeförsök cirkulerar just nu. E-postmeddelandet utger sig från att komma från Outlook Web App och innehåller länkar som du absolut inte ska klicka på.

Förvaltningsobjekt och objektsägare

Här finns de förvaltningsobjekt som IT-avdelningen förvaltar samt uppgifter om vilka som är objektsägare för respektive objekt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakt

Kontakta Helpdesk

su.se/serviceportalen

I Serviceportalen hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring Helpdesk

Kontakta IT-avdelningen