IT

Säkerhetsläcka kan ge risk för riktat nätfiske

Adobe har haft en säkerhetsläcka där viss information har läckt ut. Läckan har täppts till och det går i dagsläget inte att avgöra om universitetet är drabbat. Var extra misstänksam mot mejl med erbjudanden, särskilt från Adobe.

Förvaltningsobjekt och objektsägare

Här finns de förvaltningsobjekt som IT-avdelningen förvaltar samt uppgifter om vilka som är objektsägare för respektive objekt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakt

Kontakt

För IT-support gå till su.se/serviceportalen

Där hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring Helpdesk

Kontakta IT-avdelningen