Bildkällor

Som medarbetare har du tillgång till flera bildkällor:

I Mediabanken finns SUs: gemensamma bilder som kan laddas ner av anställda och användas i våra kanaler. Mappen för pressbilder är öppen även för andra. Mediabanken hittar du här: su.se/visuellidentitet/verktyg. Medarbetare loggar in med sitt universitetskonto. Leverantörer och övriga kontaktar visuellidentitet@su.se för inloggningsuppgifter.

Mostphotos är en bildbank med allmänna bilder för publiceringar i SU:s kanaler. Notera att bilderna med redaktionell licens inte får manipuleras - man får t ex inte lägga ett filter eller plattor med text ovanpå.
Kontakta visuellidentitet@su.se för tillgång till SU:s konto.

Britannica Image Quest är en tjänst som erbjuds av universitetsbiblioteket. Du loggar in med ditt universitetskonto på https://ezp.sub.su.se/login?url=http://quest.eb.com

Azote, upphandlad bildbyrå och byrå för fotografier, illustrationer och animeringar. Kan t ex hjälpa institutioner med vetenskapliga illustrationer.
För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen​

Beställ fotografering

Vid behov av en professionell fotograf ska du alltid anlita vår upphandlade fotograf. Fotografen är väl insatt i hur vi arbetar med vår visuella identitet. Kontaktuppgifter, prisinformation och formulär för offertförfrågan hittar du under Leverantörer.

Fotografera själv

Om du väljer att själv fotografera är det viktigt att du tar hänsyn till Stockholms universitets bildmanér:

  • Våra bilder ska vara autentiska och inte manipulerade
  • Ljussättningen ska upplevas äkta och inte studiosatt. Använd i första hand befintligt ljus, vid behov upplättande blixt. Bilden ska dock inte upplevas som en blixtbild. 
  • Det är tillåtet att arbeta med kort eller långt skärpedjup och udda vinklar.
  • Effektsökeri i form av för märkbart suddade bilder, fotomontage och förvrängning ska undvikas.
  • Bilderna ska tillåtas utrymme och inte beskäras i onödan eller ha konkurrens av grafiska element.
  • Motiven får gärna förstärka bilden av mångfald när det gäller ålder, kön, etnicitet och religion men ska inte upplevas konstruerade.

Var noga med att personer som syns i bild och kan identifieras ska fylla i en medgivandeblankett, se nedan.

Bildhantering

Insamling

När du söker bilder, använd i första hand SU:s Mediabank, upphandlad fotograf eller en bildbyrå. Var noga med att alltid kontrollera källan.

Redigering

Begär alltid upphovsmannens tillstånd om bilder ska retuscheras eller på annat sätt manipuleras.

Arkivering

Institutioner/centra/avdelningar ansvarar för att lagra de bilder som man själv har beställt. Observera att Mediabanken endast innehåller aktuella, universitetsgemensamma bilder och inte är tänkt som ett generellt bildarkiv.

Uppladdning i Mediabanken

Har du bilder som kan vara av intresse för hela universitetet? Då kan de få ligga i Mediabanken. Skicka bilderna tillsammans med information om fotograf och vad bilderna föreställer till visuellidentitet@su.se.

Bildmanér

SU:s bildmanér beskriver vad som kännetecknar våra bilder och vad du bör tänka på när du beställer bilder eller själv fotograferar. Läs mer i Grafisk manual.

Upphovsrätt

När du använder ett foto, en rörlig bild eller en illustration, kontrollera alltid hur dessa får användas. Bilderna i Mediabanken är inköpta av olika fotografer för olika ändamål och kanaler. Copyright-informationen berättar vad som gäller.

För publicering av fotograferade konstverk på universitetsområdet ansöker du om rättigheter via Bildupphovsrätt (BUS). Blanketter och prislistor finns på BUS hemsida.

Namnge upphovsman

Namnge alltid fotograf/illustratör i samband med att bilden visas. På webben läggs fotografens/illustratörens namn i alt-texten och gärna i bildtexten. I rörlig bild läggs informationen i eftertexten.

När det gäller upphovsrätt för bilder från Mostphotos finns en skillnad mellan bilder med redaktionell och kommersiell licens. För redaktionell licens finns det krav på att fotograf/Mostphotos ska anges, detsamma gäller inte för bilder med kommersiell licens. 

Upphovsrätt för anställda vid Stockholms universitet

För bilder tagna av administrativ och teknisk personal anställda vid Stockholms universitet tillhör upphovsrätten Stockholms universitet. För forskande och undervisande personal gäller det så kallade lärarundantaget – upphovsrätten tillhör den enskilde medarbetaren.

Samtyckesblanketter

Personer som återges på bild och kan kännas igen ska alltid tillfrågas. De behöver skriftligen godkänna att bilderna används för Stockholms universitet. Det är alltid universitetets samtyckesblanketter som ska användas och dessa får ej ändras. Du som beställer bilden ansvarar själv för att arkivera samtyckesblanketten. Du ska kunna söka fram personuppgifter enkelt om någon begär registerutdrag.