Bildmanér

Universitetets bildmanér beskriver vad som kännetecknar våra bilder. Det är av största vikt att följa maneret eftersom vi önskar visa en sammanhållen och tydlig bild av Stockholms universitet - vårt varumärke. Läs mer i Grafisk manual.
 

Bildkällor

Som medarbetare har du tillgång till flera bildkällor. Använd i första hand Mediabanken.

I Mediabanken finns SUs: gemensamma bilder som kan laddas ner av anställda och användas i våra kanaler. Mappen för pressbilder är öppen även för andra. Mediabanken hittar du här: su.se/visuellidentitet/verktyg. Medarbetare loggar in med sitt universitetskonto. Leverantörer och övriga kontaktar visuellidentitet@su.se för inloggningsuppgifter.

Mostphotos är en bildbank med allmänna bilder för publiceringar i SU:s kanaler. Notera att bilderna med redaktionell licens inte får manipuleras - man får t ex inte lägga ett filter eller plattor med text ovanpå. Kontakta visuellidentitet@su.se för tillgång till SU:s konto.

Britannica Image Quest är en tjänst som erbjuds av universitetsbiblioteket. Du behöver vara registrerad som student, forskare eller anställd vid Stockholms universitet för att logga in i bibliotekets e-resurser. Kontrollera bildernas upplösning. De flesta är lågupplösta och bör då enbart användas till webb, eller små format i utskrifter. Logga in.

Azote, upphandlad bildbyrå och byrå för fotografier, illustrationer och animeringar. Kan t ex hjälpa institutioner med vetenskapliga illustrationer.
För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen​
 

Beställ fotografering

Vid behov av en professionella bilder ska du alltid anlita någon av våra upphandlade fotografer. De är väl insatta i hur vi arbetar med vår visuella identitet. Kontaktuppgifter, prisinformation och formulär för offertförfrågan hittar du under Leverantörer.
 

Fotografera själv

Om du väljer att själv fotografera är det viktigt att fotografera enligt Stockholms universitets bildmanér samt att bilderna som publiceras har hög kvalitet. Läs om vårt bildmanér i Grafisk manual.

Var noga med att personer som kan identifieras ska fylla i en samtyckesblankett, se nedan.
 

Bildhantering

Insamling

När du söker bilder, använd i första hand SU:s Mediabank, upphandlad fotograf eller en bildbyrå. Var noga med att alltid kontrollera källan.

Redigering

Begär alltid upphovsmannens tillstånd om bilder ska retuscheras eller på annat sätt manipuleras.

Arkivering

Institutioner/centra/avdelningar ansvarar för att lagra de bilder som man själv har beställt. Observera att Mediabanken endast innehåller aktuella, universitetsgemensamma bilder och inte är tänkt som ett generellt bildarkiv.

Uppladdning i Mediabanken

Har du bilder som kan vara av intresse för hela universitetet? Då kan de få ligga i Mediabanken. Skicka bilderna tillsammans med information om fotograf och vad bilderna föreställer till visuellidentitet@su.se.

 

Upphovsrätt

När du använder ett foto, en rörlig bild eller en illustration, kontrollera alltid hur dessa får användas. Bilderna i Mediabanken är inköpta av olika fotografer för olika ändamål och kanaler. Copyright-informationen berättar vad som gäller.

För publicering av fotograferade konstverk på universitetsområdet ansöker du om rättigheter via Bildupphovsrätt (BUS). Blanketter och prislistor finns på BUS hemsida.

Namnge upphovsman - bildbyline

Namnge alltid fotograf/illustratör i samband med att bilden visas, där det är möjligt. På webben läggs fotografens/illustratörens namn i alt-texten och gärna i bildtexten. I rörlig bild läggs informationen i eftertexten.

När det gäller upphovsrätt för bilder från Mostphotos finns en skillnad mellan bilder med redaktionell och kommersiell licens. För redaktionell licens finns det krav på att fotograf/Mostphotos ska anges, detsamma gäller inte för bilder med kommersiell licens. 

Upphovsrätt för anställda vid Stockholms universitet

För bilder tagna av administrativ och teknisk personal anställda vid Stockholms universitet tillhör upphovsrätten Stockholms universitet. För forskande och undervisande personal gäller det så kallade lärarundantaget – upphovsrätten tillhör den enskilde medarbetaren.
 

Samtyckesblanketter

Personer som återges på bild och kan kännas igen ska alltid tillfrågas. De behöver skriftligen godkänna att bilderna används för Stockholms universitet. Det är alltid universitetets samtyckesblanketter som ska användas och dessa får ej ändras. Du som beställer bilden ansvarar själv för att arkivera samtyckesblanketten. Du ska kunna söka fram personuppgifter enkelt om någon begär registerutdrag.