Evenemang

Evenemang

Här får du råd och stöd kring vad du ska tänka på när du anordnar ett evenemang och information om vilket stöd som universitetet kan erbjuda.

Du hittar även information om de större evenemang som universitetet anordnar, samt om större externa evenemang där universitetet medverkar. 

Anordna evenemang

Stöd för att genomföra evenemang, konferenser, besök och möten

Forskardagarna

Forskardagarna

Forskardagarna är gratis och öppet för alla, men riktar sig framför allt till gymnasieelever eller lärare på gymnasienivå.

Bild från Upptakten 2017. Foto: Medieproduktion, Samverkansavdelningen

Upptakt för universitetets medarbetare

Den 4 september är du välkommen till Aula Magna för att delta i årets upptakt med tema Akademiska kärnvärden/Living Values.

Välkomstdagen

Välkomstdagen

Välkomstdagen arrangeras för alla nyantagna studenter vid Stockholms universitet. Dagen syftar till att ge studenterna information och inspiration för en lyckad terminsstart.

Öppet hus

Öppet hus

Syftet med Öppet hus, som äger rum i mars, är att visa upp Stockholms universitets breda utbildningsutbud för presumtiva studenter och intressenter samt väcka intresse och inspirera till att välja att studera vid universitetet.

Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar

Stockholms högskola bildades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella lärosätena. Traditionen med populärvetenskapliga öppna evenemang lever kvar vid universitetet än idag, ofta i samarbete med andra aktörer.

externa mässor

externa mässor

Stockholms universitet finns även på plats vid flera externa mässor.