Tid och plats

Öppet hus äger rum i mars varje år. För utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och lärarutbildning är platsen Södra huset, plan 3. De naturvetenskapliga utbildningarna håller till i Geovetenskapens hus. Studentavdelningens enheter samt studentkåren håller till i Studenthuset.

Bakgrund

Öppet hus arrangeras av Studentavdelningen i samarbete med universitetets institutioner. Aktiviteten riktar sig huvudsakligen till gymnasieskolans avgångsklasser, men välkomnar även en bredare allmänhet.

Alla institutioner finns representerade bland utställarna, med egna informationsbord. Institutionerna bemannar borden med studievägledare, lärare och studenter. I anslutning till Öppet hus hålls allmänna informationspass och fakultetsvisa seminarier.

Målgrupp

Gymnasieelever som läser tredje året på gymnasiet samt allmänheten.

Information till medverkande

Information till alla som ska medverka vid Öppet hus kommer att skickas ut via sändlistan "Medverkande Öppet hus". Lägg till dig på sändlistan genom att klicka på den här länken så missar du inte viktig information.

En informationsträff kommer även att arrangeras för utställare den 16 februari i Ekosalen. En inbjudan skickas ut längre fram.