Tid och plats

Öppet hus äger rum i mars varje år. För utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och lärarutbildning är platsen Södra huset, plan 3. De naturvetenskapliga utbildningarna håller till i Geovetenskapens hus. Studentavdelningens enheter samt studentkåren håller till i Studenthuset.

Bakgrund

Öppet hus arrangeras av Studentavdelningen i samarbete med universitetets institutioner. Aktiviteten riktar sig huvudsakligen till gymnasieskolans avgångsklasser, men välkomnar även en bredare allmänhet.

Alla institutioner finns representerade bland utställarna, med egna informationsbord. Institutionerna bemannar borden med studievägledare, lärare och studenter. I anslutning till Öppet hus hålls allmänna informationspass och fakultetsvisa seminarier.

Målgrupp

Gymnasieelever som läser tredje året på gymnasiet samt allmänheten.

Information till medverkande

En inbjudan att medverka vid Öppet hus skickas till institutionernas studievägledare och kommunikatörer, därefter får respektive kontaktperson vidare information.