Astrid Söderbergh Widding betonade vikten av institutionella kärnvärden. Foto: Niklas Björling

– I tider av falska nyheter och alternativa fakta blir plötsligt de institutionella kärnvärdena viktiga på ett nytt sätt; det är inte längre något man rycker på axlarna åt och ser som ett slags till intet förpliktande lärosätesreklam, utan det är på riktigt: vad vill vi stå för som lärosäte, sade rektor Astrid Söderbergh Widding i sitt tal.

Pilotprojekt om akademiska kärnvärden

Som en del i strategiarbetet deltar Stockholms universitet i ett internationellt pilotprojekt kring akademiska kärnvärden under 2018, lett av Magna Charta Observatory i Bologna. Professor Caroline Parker från Glasgow Caledonian University (GCU) är Stockholms universitets ”ambassadör” i pilotprojektet och under upptakten ledde hon ett panelsamtal om vilken betydelse kärnvärden kan ha för ett universitet.

– Vi har själva arbetat med våra kärnvärden de senaste åren och har sett hur det arbetet har blivit en fördel i rekryteringar, många uppskattar att vi försöker leva upp till dem, sade Caroline Parker.

Inom projektet har fyra fundamentala akademiska kärnvärden identifierats: autonomi, akademisk frihet, rättvisa och integritet. Förutom dessa har Stockholms universitet tre egna institutionella kärnvärden som är på gång att ses över: öppenhet, nyskapande och gränsöverskridande.

Viktig enande aktivitet

Caroline Parker ledde panelsamtalet om kärnvärden. Foto: Niklas Björling

Panelen, som bestod av prorektor Clas Hättestrand och vicerektorerna Henrik Cederquist, Astri Muren och Elisabeth Wåghäll Nivre, var överens om att en intern diskussion om kärnvärden kan ha många fördelar för ett universitet.

– Vi är en gammal organisation, vi kommer att överleva, men kanske ställs universitetet inför fler utmaningar idag jämfört med för tio år sedan. Att tala om kärnvärden är en viktig enande aktivitet, sade Astri Muren.

– Diskussionen kommer lägligt. Det pågår en förskjutning av värderingar i världen och därför är det viktigt för ett universitet att göra ett statement, sade Clas Hättestrand.

Att tidpunkten för en översyn av universitetets kärnvärden pågår just i år, under valåret, kan vara ett bra tillfälle, menade Henrik Cederquist, och Elisabeth Wåghäll Nivre poängterade att man som verksam vid ett universitet alltid bör vara engagerad i att reflektera över och kunna omvärdera och ompröva det man gör. 

Rektor lyfte samarbete med KTH och KI

I sitt tal strax innan berättade rektor Astrid Söderbergh Widding att universitetets aktiva samarbete med KI och KTH kommer att fortsätta, bland annat som en del i det internationella arbetet.

– Vi arbetar just nu också för att förbättra de fysiska kommunikationerna mellan våra lärosäten, inte minst inför invigningen av Albano, och har tagit fram en skrift om behovet av ett stärkt fysiskt samband med fokus på vad våra universitet sammantaget betyder för Stockholm, sade hon.

För att kunna åstadkomma högsta möjliga kvalitet i utbildning och forskning betonade hon vikten av omsorg i rekryteringsprocesser. När det gäller särskilda rektorssatsningar kommer totalt cirka 100 miljoner kronor att göras under en femårsperiod för att förstärka verksamheterna vid samverkansplattformar som Östersjöcentrum, Tarfala forskningsstation, Navarino Environmental Observatory (NEO) i Grekland samt Stockholms Resilienscentrum och Accelerator, mötesplatsen för konst och vetenskap.

Viktigt se verksamhetsstödet som en helhet

Eino Örnfeldt, förvaltningschef, lyfte i sitt anförande särskilt fram strävan efter ett nära samarbete mellan förvaltning och kärnverksamhet i det strategiarbete som pågår.

– Ska vi kunna utveckla verksamhetsstödet så måste det omfatta alla delar, oberoende av om det är organiserat på institutionsnivå eller central nivå. Vi måste se verksamhetsstödet som en helhet där vi arbetar mot samma mål, sade han och gick igenom de tre prioriterade områdena för utveckling av stödet: ekonomi, ledning och planering samt campusutveckling och lokalförsörjning.

Efter programmet i Aula Magna arrangerades mingel och utställningar i Galleriet.

Rektors och förvaltningschefens tal och film från upptakten hittar du på su.se/medarbetare/upptakt

Läs rektors blogginlägg om upptakten 2018.

Läs rektors tal från upptakten 2018.

Bildtext 1: Caroline Parker från Glasgow Caledonian University ledde panelsamtalet om kärnvärden.
Bildtext 2: Rektor Astrid Söderbergh Widding och förvaltningschef Eino Örnfeldt.