På grund av det osäkra läget när det gäller större sammankomster erbjuder vi 2021 Forskardagarna i digitalt format, "on demand", med förinspelat material som kan användas av lärare i det egna klassrummet. Vi återkommer inom kort med mer information.

Alla föreläsningar samtal och aktiviteter under Forskardagarna är populärvetenskapligt inriktade och handlar förutom om aktuell forskning också om varför forskning är viktigt och om vad Stockholms universitet kan erbjuda blivande studenter.

E-post: forskardagarna@su.se

Läs mer om Forskardagarna