Alla föreläsningar samtal och aktiviteter är populärvetenskapligt inriktade och handlar förutom om aktuell forskning också om varför forskning är viktigt och om vad Stockholms universitet kan erbjuda blivande studenter. Årets Forskardagar arrangeras som vanligt i Aula Magna i början av oktober.

Under eftermiddagarna finns ett bokningsbart program, där gymnasieklasser kan komma ut till institutioner och centra för att på plats se vad varje ämne verkligen handlar om. Vill du som institution delta med ett bokningsbart besök, ta kontakt med Behgol Alinia på behgol.alinia@su.se eller e-posta Forskardagarna på forskardagarna@su.se

Läs mer om Forskardagarna