Nyttiga verktyg för en kommunikatör

Under dagen pratar vi också om ramarna som styr myndighetens kommunikationsarbete, de övergripande målen och riktlinjerna för universitetets kommunikation och kommunikatörens roll. Vi kommer också gå igenom och prata om SUs visuella profil, studentrekrytering, pressarbete, social media, produktionsverktyget m m.

Möt andra i liknande roll och vad förväntas av oss

Dessutom får du möjlighet att träffa andra nya kommunikatörer och diskutera vilka förväntningar som finns på vår profession i den akademiska miljön.

 

Introduktionsutbildning för nya kommunikatörer Fotograf Niklas Björling
 
 
 

Utbildningen är kostnadsfri men var och en betalar sin lunch själv. Det kommer att vara lite olika övningar så ta gärna med dig en dator.
Anmäl dig senast torsdagen den 16 maj via mail till marianne.berggren@su.se

 

Välkommen!

Gula villan Fotograf: Björn Dalin