Tjej sitter i ett stort fönster med en bärbar dator.

Stockholms universitets deltagande projektleds av Studentavdelningen, men en förutsättning för genomförandet är institutionernas medverkan.

Besökare från hela landet

2019 besöktes Saco Studentmässor i Stockholm och Malmö av totalt 30 000 personer. I år med det digitala upplägget och utökat med en dag, förväntas dubbelt så många deltagare! Det digitala formatet innebär både nya utmaningar och möjligheter. Vi kommer att kunna nå ut till många fler, men det krävs mer förarbete och bemanning.

Digital monter

Vår monter kommer att bestå av en startsida samt åtta kanaler – en för varje intresseområde. Varje kanal behöver bemannas med både studievägledare och studenter från respektive intresseområde. Studentavdelningens centrala studievägledare och studentambassadörer kommer också att medverka.

Arbetsuppgifter

Arbetet innebär att prata med besökare (i huvudsak gymnasieelever), via zoom eller chatt. Man kan välja att jobba alla fyra dagar, eller som minimum en halvdag. Öppettiderna är 9.00–16.00 och varje dag är indelad i två halvdagspass, kl. 9.00–12.00 och kl. 13.00–16.00. Hjälp oss gärna att rekrytera studenter från era institutioner, Studentavdelningen står för deras arvode. Vi sätter ihop ett schema med bemanning av studenter och studievägledare då vi tagit emot intresseanmälningar. 

Obligatorisk utbildning och informationsträff

Den 22 oktober håller Saco en utbildning i Ebbott-chattverktyget som ska användas, den bör du delta på. Alla som ska jobba på mässan bjuds också in till en träff via Zoom den 10 november kl. 15-16 alternativt den 17 november kl. 15-16 för en genomgång av monter, chatt, zoom, schema och praktisk information. 

Vi hoppas att ni kan prioritera att medverka någon/några av dessa dagar. Ni behövs!

Anmäl intresse senast 20 oktober genom att mejla vilken dag/dagar du kan till studieinfo@su.se