Besökare vid upptakt för medarbetare

Olika typer av evenemang, möten och besök där ett aktivt erfarenhets- och kunskapsutbyte sker är en viktig del av universitetets verksamhet. Det i sin tur ställer höga krav på dig som planerar ett arrangemang då det är universitetets varumärke du representerar.  De många möten som genomförs årligen ger oss tillfällen att stärka bilden av Stockholms universitet och utöva ett gott värdskap. Alla gäster och besökare ska få ett professionellt och genomtänkt bemötande.

För att underlätta planering och genomförande finns Konferensservice som en partner i att projektleda eller koordinera hela eller vissa delar av ditt arrangemang. För dig som önskar genomföra processen på egen hand har vi underlättat genom att på denna sida sammanställa det stöd som finns att tillgå när du ska arrangera en konferens, mässa eller annat evenemang. Du får Konferensservices checklista som stöd för det praktiska genomförandet och en översikt över vilket kommunikations- och profileringsmaterial som finns lättillgängligt, samt över vilka praktiska verktyg som kan underlätta arbetet. Det är viktigt att börja planera ett arrangemang så att du inte riskerar att hamna i tidsnöd.

Checklista inför planering och genomförande av evenemang vid Stockholms universitet

Checklistan är ett stöd för dig som ska arrangera ett evenemang, en konferens, besök eller möte. Den går igenom steg för steg vad man som arrangör ska tänka på före, under och efter ett evenemang. 

Verktyg och material

  • Presentationsmaterial om Stockholms universitet, Powerpoint-mallar och bilder: Mediabanken
  • Profilerade kläder, tygkassar material och gåvor: SU-butiken
  • Eget informations- och marknadsföringsmaterial som affischer, flyers, broschyrer och webbytor: Produktionsverktyget
  • Interna eller externa e-postutskick med hjälp av E-postverktyget: För att få tillgång till verktyget behöver du gå en kort utbildning. Anmäl ditt intresse till visuellidentitet@su.se.
  • Hantera information, anmälan och deltagarhantering med hjälp av Evenemangsverktyget: För att få tillgång till verktyget behöver du gå en kort utbildning. Anmäl ditt intresse till evenemangsverktyg@su.se.

Du kan läsa mer om dessa verktyg på su.se/kommunikation.

Planeringsstöd och rådgivning

För rådgivning kring större evenemang, akademiska högtider eller möten kopplade till relationsvård kontakta:

Ytterligare information

Förfrågningar om besök – se su.se/visit
Behöver du kommunikationstöd, kontakta komrad@su.se
För frågor om visuell identitet, kontakta visuellidentet@su.se