Se Höstupptakten 2020 nedan:

 

 

Vid upptakten talar universitetsledningen om aktuella frågor vid Stockholm universitet och högskolesektorn. När evenemanget arrangeras i fysiskt format avslutas de med ett mingel.