Välkommen till årets upptakt för medarbetare!

Den 4 september är du välkommen till Aula Magna för att delta i årets upptakt med tema Akademiska kärnvärden/Living Values.

Program:

14:00 – 14:10 Välkommen till Upptakten

14:10 – 14:45 Rektor och förvaltningschef om aktuella frågor inklusive frågestund

14.45 – 15:30 Panelsamtal kring Akademiska kärnvärden/Living Values
                        Samtalet hålls på engelska och leds av Caroline Parker, Glasgow Caledonian
                        University (GCU) som är SU:s ”ambassadör” i pilotprojektet.

15:30–17:00  Mingel i Galleriet med möjlighet att ställa frågor kring specifika teman

Se en kort film där medarbetare vid universitetet berättar varför de går på upptakten

Anmäl dig här senast den 24 augusti

 

VÄLKOMMEN!

 

Om upptakten

Upptakten vänder sig till alla medarbetare vid Stockholms universitet och anordnas i Aula Magna i början av höstterminen. Vid upptakten talar universitetsledningen om aktuella frågor vid Stockholm universitet och högskolesektorn. Evenemanget avslutas med ett mingel.