Den 29 augusti är du välkommen till Aula Magna för att delta i årets upptakt med tema Akademiska kärnvärden: Autonomi och akademisk frihet – i Sverige och i världen.

Program

13:30 – 13:40 Välkommen till Upptakten

13:40 – 14:10 Rektor och universitetsdirektör om aktuella frågor

14:10 – 15:00 Panelsamtal kring Akademiska kärnvärden: Autonomi och akademisk frihet – i Sverige och i världen

15:00–16:00  Mingel i Galleriet

Anmäl dig här senast den 21 augusti.

Välkommen till årets upptakt för medarbetare!
 

 

Inspelning från Upptakten 2018.


Om upptakten

Upptakten vänder sig till alla medarbetare vid Stockholms universitet och anordnas i Aula Magna i början av höstterminen. Vid upptakten talar universitetsledningen om aktuella frågor vid Stockholm universitet och högskolesektorn. Evenemanget avslutas med ett mingel.