Tid och plats

Välkomstdagen äger rum i samband med terminsstart i Aula Magna, både höst och vår.

Upplägg

Välkomstdagen innehåller föreläsningar och informationspass i Aula Magna. Det arrangeras även en mässa i anslutning till Aula Magna där kår- och fakultetsföreningar finns representerade. Olika avdelningar inom universitetet finns också på plats för att informera om sina verksamheter, bl.a. Studenthälsan, Studie- och karriärservice, IT-avdelningen m.fl.

Marknadsföring

Välkomstdagen direktsänds via webbplatsen. Den marknadsförs på su.se, på Facebook, på plasmaskärmarna runt om på campusområdet, i antagningsbeskedet från antagning.se, i foldern "En lyckad terminsstart" som skickas till nyantagna studenter, med affischer samt på skärmar i anslutning till Infocenter i Studenthuset.

För mer information och program, se su.se/valkomstdagen.